Kösetevek…

Kuzeybağ Şarapçılığın sahibi Hamdi Arpa’ nın kızı Tuba Eda Arpa’ nın yüksek lisans tezinin bir parçası olan Kösetevek üzümünün şaraplık üzüm olarak uygunluğunun araştırıldığı bir çalışma var. Bu çalışma bir çok teknik detayla dolu olduğu için bazı bölümlerini çekip, koyu puntoyla kendi yorumlarımı ekledim. Okuması daha kolay oldu böylece… Çalışmanın tamamı için link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272343 Tuba Eda Arpa ( Hamdi Arpa’ nın kızı) Turgut Cabaroğlu Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, AdanaBu çalışmada, Elazığ yöresinde yetiştirilen Kösetevek üzüm çeşidinin kırmızı şarap üretimine uygunluk durumu araştırılmıştır. Kösetevek üzümünün taneleri orta büyüklükte ve elipsoidal şekilli, meyve eti renkli ( tentüriye yani) ve sulu bir çeşittir. Genel olarak Öküzgözü şarabı ile kupaj yapılarak değerlendirilir. Siyah bir üzüm çeşidinden kaliteli kırmızı şarap üretebilmek için üzüm iyi renk verebilmeli, yeterli şeker miktarına, tanen miktarına, asit miktarına, kaliteli aroma potansiyeline sahip olmalı ve şıra verimi yüksek olmalıdır.Araştırmada Elazığ ili Kuzova Bölgesinin Koruk köyünde 2014 yılı bağbozumundan elde edilen Kösetevek üzümleri kullanılmıştır. Üzümlerin kullanıldığı bağ Keban barajına 3 km uzaklıkta, 9250 m2 ’lik bir alanda, doğu-batı yönünde uzanmakta olup 1062-1074 rakımda bulunmaktadır. Bölgenin toprak yapısı tınlı, kumlu, killi-tınlı ve orta kalkerlidir. Bölgenin kıraç, taşlık yamaç arazili olması şarap bağcılığı için elverişli koşulları sağlamaktadır. Bölgenin sert karasal iklimi 1974 yılında Keban barajının kurulmasıyla daha ılımanlaşmıştır. Keban barajı bölgedeki şaraplık üzüm kalitesini daha üst seviyeye taşımakta etkili olmuştur.Kösetevek üzüm çeşidi bölgenin önemli şaraplık çeşidi olan Öküzgözü üzümüyle kıyaslandığında tanelerinin daha küçük ve hafif olduğu belirlenmiştir. Kösetevek üzüm tanesinde ortalama 1 ya da 2 tane çekirdek bulunmaktadır.Kösetevek üzümünün toplam asitliği tartarik asit cinsinden 5.1 g/L olarak bulunmuştur. Amerine ve ark. (1980), şaraplık üzümlerin şıralarında asitliğin (tartarik asit cinsinden) litrede 3-15 g arasında değiştiğini bildirmişlerdir (16). Kösetevek üzümlerinin pH değeri 3.7 olarak bulunmuştur. ( 5,1 gr total asit, 3,7 Ph bir kırmızı için düşük değerler. Tabi bunu çalışmanın yapıldığı yıla ve bağ bozumu zamanına bağlamak da mümkün olabilir. 2019 rekoltesi eğer asidifikasyon yapılmamışsa kesinlikle düşük asitli değil)

Bir yanıt yazın